WebWinnaar - Webdesign - Ken jouw bezoeker dankzij MBTI

Begrijp jouw website bezoekers dankzij MBTI

MBTI – 4 Soorten website-bezoekers

De Zwitserse psycholoog Carl Jung is zowat de grondlegger van de analytische psychologie. Zijn theorieën werden gebruikt om later het MBTI model vorm te geven. Jung stelde dat er vier functies (denken, voelen, gewaarwording en intuïtie) en twee houdingen (introversie en extraversie) zijn die onze psychologie vormen.

Door deze te combineren kom je op acht persoonlijkheidstypen. Deze leer van persoonlijkheidstypen was voor Katherine en Isabel Myers-Briggs de inspiratie om samen de Myers-Briggs Type Indicator op te bouwen.

Ben je een beetje thuis in het wereldje van de managementliteratuur? Of Human Resources management? Dan heb je zeker al gehoord van deze Myer-Briggs Type Indicator, kortweg MBTI. Het is een model dat persoonlijkheden van mensen in kaart brengt en onderverdeelt in 16 persoonlijkheidstypes en 4 voorkeuren. MBTI toont voorkeuren in gedrag, geen kennis of vaardigheden. Opgelet: er bestaan in deze onderverdelingen geen ‘goede’ of ‘slechte’!

MBTI wordt vooral veel toegepast door HR-mensen, om zo de verschillende persoonlijkheidstypes in een bedrijf vast te stellen. Zo kan het helpen bij teambuilding, organisatieverandering, loopbaanadvies en individuele ontwikkeling. Maar daarnaast wordt het model vaak gebruikt in de (online) marketing en is het uiterst nuttig bij de ontwikkeling van een website.

In de online branche heeft iedere specialist namelijk zijn eigen voorkeuren hoe een website moet worden ingericht. Een web-bouwer wil graag een mooi design opleveren dat responsive is (goed weergegeven wordt op PC, tablet en smartphone), maar wat mogelijk minder goed  bezoekers naar klanten converteert. En dat laatste is waarschijnlijk een belangrijke vraag van de eigenaar van de website …

MBTI op zich en dus ook de toepassing ervan op het bouwen van websites is zeker geen exacte wetenschap. Maar toch is het uitstekend middel om erachter te komen op welke manier verschillende bezoekers naar een website kijken. Sommige websites zullen wellicht een doelpubliek met heel specifieke gedragsvoorkeuren willen bedienen. Dan is het een goed idee om de website hierop in te richten.

Je mag er van uitgaan dat jouw website bezoekers zal ontvangen vanuit de verschillende gedragsvoorkeuren. Je moet dus rekening houden met de wensen van deze verschillende types.

Hieronder leg ik uit welke 4 basistypes we kunnen onderscheiden en op welke manier een website kan beantwoorden aan de behoeften en wensen van deze verschillende bezoekerstypes.

 

De 4 voorkeuren volgens de Myer-Briggs Type Indicator

In het model wordt het gedrag van de bezoekers van jouw website getoetst aan vier dimensies. Per dimensie worden twee tegengestelde kenmerken gedefinieerd. Dit zijn:

 • Extravert versus introvert
 • Observatie versus intuïtie
 • Denken versus voelen
 • Oordelen versus waarnemen

Introvert – Extravert

Deze dimensie gaat over waar jij als persoon energie uit haalt. Personen met een voorkeur voor extraversie krijgen energie in het zijn met anderen en vinden het prettig als stiltes worden opgevuld. Introverte personen halen energie uit het alleen zijn en koesteren eerder stiltes.

Observatie – Intuïtie

Deze tegenovergestelden zijn cognitieve functies en vertellen hoe jij de basis die je hebt meegekregen van je ouders aanvult. Observatiegerichte (realistische) persoonlijkheidstypes hebben een voorkeur voor feiten. Eerder intuïtiegerichte (intuïtieve) persoonlijkheidstypes gaan liever voor ervaringen.

Denken – Voelen

Deze dimensie is de tweede cognitieve dimensie en is gericht op het maken van keuzes. Personen met een voorkeur voor logica delen we in onder de denkende types. Als je liever keuzes maakt op basis van principes ben je eerder een voelend type.

Oordelen – Waarnemen

De laatste dimensie is toegevoegd door Katherine en haar dochter Isabel en gaat over de manier waarop je in het leven staat. Ga je graag planmatig te werk, dan ben je een oordelend (plannend) type. Ga je mee met de ‘flow’ en zie je wel wat op je pad komt? Dan val je onder de waarnemende (zoekende) persoonlijkheidstypes.

Op basis van deze vier dimensies worden zestien persoonlijkheidstypen bepaald. Ieder type heeft sterkten en zwakten en alle typen zijn nodig voor een evenwichtige samenleving. Daarnaast is het niet zo dat je altijd een bepaald persoonlijkheidstype bent. Je kunt jezelf ook anders gedragen als dat nodig is in functie van de omstandigheden.

 

Afgeleide MBTI model van Roy Williams

Binnen de marketing wordt vaak gebruik gemaakt van een model dat is afgeleid van het model van Myers-Briggs. Deze versimpelde versie van de MBTI is gemaakt door Roy Williams, een marketeer. Hij heeft de zestien persoonlijkheidstypen teruggebracht tot vier soorten klanten of websitebezoekers.

 • De competitieve bezoeker
 • De spontane bezoeker
 • De methodische bezoeker
 • De humanistische bezoeker

Hierin spelen twee vragen de hoofdrol:

 • Beslist een bezoeker op rationele grond of emotionele grond?
 • Beslist de bezoeker snel of langzaam?

Laat ons de 4 bezoekerstypes even analyseren en kijken hoe je hen best tegemoet kan treden (en dus je kans op conversie fundamenteel verhogen!).

 

De competitieve bezoeker

Dit is een snelle bezoeker die beslissingen neemt op basis van feiten.

Vanuit zijn intuïtie kan een competitieve bezoeker jouw pagina erg snel bekijken, scannen eigenlijk. Hij ziet meteen de verbanden in een groter geheel. Als de belangrijkste elementen duidelijk zijn kan hij onmiddellijk een beslissing nemen.

Als voorbeeld kijken we even naar een pagina van Bol.com.

Bol.com bedient de competitieve bezoeker op zijn wenken door naast een product kort en krachtig de belangrijkste feiten op te sommen, zoals prijs, levertijd en verzendkosten. Wanneer de competitieve bezoeker deze informatie in een oogopslag beschikbaar heeft en deze informatie aan de verwachtingen voldoet, dan zal hij sneller overgaan tot actie.

Samengevat: De competitieve bezoeker is eigenlijk grotendeels een koopjesjager. Hij scant websites op basis van feiten en is een snelle beslisser. De naam zegt het al: de competitieve bezoeker vergelijkt aanbieders en sluit graag de beste deal. Dat kan zijn op basis van prijs, product of service.

Zo maak je de competitieve bezoeker gelukkig:

 • Maak gebruik van opsommingen
 • Maak je aanbod duidelijk op een overzichtelijke manier

 

De methodische bezoeker

De methodische bezoeker baseert net als de competitieve bezoeker zijn beslissingen op feiten. Het verschil tussen de competitieve en methodische bezoeker zit ‘m echter in de snelheid waarmee de informatie opgenomen en verwerkt wordt. Waar de competitieve bezoeker snel de site scant op feitelijke informatie, zoekt de methodische bezoeker langzaam naar feiten en bekijkt ieder detail. De methodische bezoeker neemt een weloverwogen besluit en zal daar niet of nauwelijks op terugkomen.

De methodische bezoeker zoekt dus duidelijk naar ‘meer’ in vergelijking met de competitieve bezoeker. Bol.com bedient de methodische bezoeker door naast de feitelijke gegevens ook een samenvatting van een boek te tonen. Zo kan de bezoeker kijken of het boek bij hem of haar past en dus een meer weloverwogen beslissing nemen.

Samegevat: de methodische bezoeker is een echte informatieslokop. Hij beslist op basis van feiten maar neemt ook de tijd om details te lezen en meer diepgaande informatie op te zoeken. Hij wordt graag goed ingelicht en laat niets aan toeval over.

Zo maak je de methodische bezoeker gelukkig:

 • Geef duidelijke productspecificaties
 • Geef voldoende info over je product, dienst, waarborgen, …
 • Maak bijvoorbeeld gebruik van veel gestelde vragen (FAQ) op jouw website

 

De spontane bezoeker

De spontane bezoeker beslist net als de competitieve bezoeker snel, maar oordeelt niet op basis van feiten maar op basis van emotie. Hij vraagt zich af wat jouw product of dienst toevoegt aan zijn of haar leven. De spontane bezoeker is ook gevoelig voor kortingen of geschenken. De spontane bezoeker zal dus vlugger nieuwe, populaire producten kopen dan de andere types bezoekers.

Voor de spontane bezoeker zijn dus elementen zoals bijvoorbeeld gratis verzending, gratis terugsturen, of een periode van bedenktijd erg belangrijk om een aankoop te plaatsen.

Samengevat: de spontane bezoeker is een bezoeker die snelle beslissingen neemt op basis van emotie. Impulsaankopen dus. Deze bezoeker houdt van een snel, beknopt bestelproces en een zekere vrijblijvendheid.

Zo maak je de spontane bezoeker gelukkig

 • Benadruk dat het over een speciale aanbieding gaat
 • Maak een snelle bestelling mogelijk
 • Houd het zo mogelijk vrijblijvend en laagdrempelig (bedenktijd, gratis retourneren, …)

 

De humanistische bezoeker

De humanistische bezoeker neemt beslissingen op basis van emotie, net als de spontane bezoeker. Maar, hij neemt hiervoor rustig de tijd, net zoals de methodische bezoeker. Maar de humanistische bezoeker twijfelt iets meer. Hij wil weten wie er achter het aanbod zit, hoe anderen over een en ander denken, wat sociale media hierover vertellen, …

Hoe ga je nu die humanistische bezoeker optimaal bereiken via je website? Bijvoorbeeld door reviews te bieden. Zo kan de humanistische bezoeker meteen afleiden of jouw product of dienst iets voor hem of haar is.

En uiteraard ga je ook meteen tonen welke andere producten of diensten andere bezoekers als extra’s aanschaften. Upselling heet dat. Hiermee speel je in op emotie, iets wat de humanistische bezoeker zal appreciëren. Hetzelfde effect bereik je door het aanbieden van een waardering, een keurmerk. Dat vergroot het vertrouwen van je bezoeker en neemt een mogelijk wantrouwen weg.

Samengevat: de humanistische bezoeker neemt de tijd om informatie over de aanbieder op te zoeken, aangezien hij beslist aan de hand van zijn emotie. Deze ‘veilige’ koper is te beïnvloeden met een website volgestouwd met informatie, ook over jou, die bovendien een zekere autoriteit uitstraalt.

Zo maak je de humanistische bezoeker gelukkig:

 • Plaats uitgebreide voorbeelden van klanten op je website en vraag om een review achter te laten
 • Plaats upsell en cross-sell mogelijkheden om je bezoeker te inspireren
 • Maak gebruik van een uitgebreide over-ons pagina

 

Alle types bezoekers tegelijk bedienen?

Belangrijk is dat je je doelgroep goed kent. Een stevige basisanalyse is onontbeerlijk. Maar je mag ook niet uit het oog verliezen dat een gebruiker die voornamelijk een bepaald type is in bepaalde omstandigheden denkt en handelt als een ander type. Enige voorzichtigheid is dus geboden.

Bol.com is een bedrijf dat er duidelijk voor kiest om alle verschillende types zo goed mogelijk te bedienen.

Snelle bezoekers kunnen de belangrijkste informatie onmiddellijk vinden, terwijl meer methodisch georiënteerde bezoekers vlot bijkomende informatie kunnen krijgen door iets beter naar de pagina te kijken. Ook de afwisseling tussen emotie en ratio is goed in evenwicht.

Dus: belangrijk is dat je je doelgroep goed kent. Een stevige basisanalyse is onontbeerlijk.

Bekijk je doelgroep met een reusachtig vergrootglas. Doen zij grote of kleine aankopen? Eerder impulsief of bedachtzaam? Zijn het vooral jongeren die heel vertrouwd zijn met het internet en hebben zij van nature meer vertrouwen? Of zijn het eerder ouderen die ietwat meer wantrouwig zijn en die een beetje extra bevestiging nodig hebben?

Het is niet alleen belangrijk om te weten wie jouw bezoekers zijn, maar er ook achter te komen welk gedrag ze vertonen. Google Analytics zal hierbij van groot nut zijn! Hou dat ook goed vol en reageer meteen bij evoluerende metingen.

Kan je wat hulp gebruiken bij je Content Marketing strategie? We helpen je graag!