WebWinnaar - Website marketing funnel - conversie van bezoeker naar klant

De Marketing Funnel in jouw website

Bij de conversie optimalisatie (CRO) in jouw website analyseer je de marketing funnel waar je klant doorheen loopt.

Scherp blijven is dus de boodschap. Verzorg je content marketing en hou je Google-score hoog. Enkele evoluties en tips.

Een woordje uitleg … In conversie optimalisatie ga je er zo goed mogelijk voor zorgen dat bezoekers die landen op jouw website 1 of meerdere acties ondernemen. Acties (doelen) die jij vooraf bepaald hebt. De funnel – in het Nederlands betekent dat ‘trechter’ – bestaat uit een aantal stappen die de bezoeker moet nemen vooraleer hij echt klant wordt. Vooraleer hij converteert dus. Een ideaal toepassingsgebied voor de AIDA-formule. Meer hierover in het artikel ‘Het AIDA-model voor website conversie‘.

Grote en kleine funnels

Uiteraard kan je ook mini-funnels definiëren voor deelstappen van het volledige conversie-verhaal. Jouw conversie-doel kan bijvoorbeeld het inschrijven op jouw nieuwsbrief zijn. Of het vragen van een offerte.

Wat je bij het opbouwen van een funnel dus zeer goed moet begrijpen is dat er op elk moment, bij elk stapje door die trechter bezoekers of potentiële klanten kunnen en zullen afvallen. Dat ‘afval’ zoveel mogelijk beperken is de kunst van het bouwen van een goede marketing funnel of sales funnel.

Een voorbeeld: iemand wil absoluut een nieuwe website voor zijn zaak. Die mogelijke klant wil gewoon de meest eenvoudige weg naar de inlossing van zijn behoefte. Alles wat afleidt, zoals opdringerige links naar andere stukken van jouw website, ingewikkelde formulieren of lange disclaimers kunnen jouw mogelijke klant laten besluiten om af te haken en elders zijn heil te zoeken. Zeker op een smartphone!

 

Conversie optimalisatie van jouw marketing funnel

Je hebt je doel bepaald? Directe verkoop, offerte vragen, inschrijven op nieuwsbrief, …? En je hebt je website ingericht en eventueel bijkomende acties genomen om je marketing funnel te optimaliseren en zo meer conversie van bezoekers naar klanten te hebben?

Goed. Dan begint het échte werk.

Verzamel zoveel mogelijk statistische gegevens over de stappen (kliks, pagina’s) die jouw klant doorloopt. Je ziet dan per stap hoeveel procent van jouw bezoekers niet bij de volgende stap aankomt. Zoek de slechtst presterende stap en bekijk die pagina door de ogen van de klant. Wat staat op die pagina? Wat leidt hem af, waardoor klikt hij weg? En daar zoek je een oplossing voor. Vervolgens meet je na een tijdje opnieuw en bekijk je of jouw marketing funnel nu beter werkt en tot meer conversies leidt. En opnieuw. En opnieuw. Zo werk je aan jouw conversie optimalisatie.

 

Conversieratio en jouw marketing funnel bij online adverteren

Het sleutelen aan jouw conversieratio en jouw marketing funnel kan een leuk spelletje lijken voor mensen die veel tijd hebben. Maar het wordt bittere ernst als conversie tot klanten de basis van jouw broodwinning is. Meer nog, het wordt een essentieel werk wanneer je aan de slag gaat met online advertenties zoals Google Ads of Facebook Ads.

Wil je jouw advertentiebudget niet gewoon op de straatstenen gooien, dan moet je vooraf goed bepalen wat een conversie mag kosten. Denk na over de vraag wat een conversie in het bepaalde doel dat je najaagt jouw opbrengt. Zo kan je meteen je budget bepalen en heb je een maatstaf om te kijken of jouw betaalde campagne wel loont.

Stel: je wil als schilder-behanger via het internet nieuwe klanten aantrekken. Je weet wat een gemiddelde opdracht jou aan netto inkomsten oplevert. Je weet ook hoeveel online offertevragen je gemiddeld moet beantwoorden om een effectieve opdracht in de wacht te slepen. Je kan ook gaan analyseren hoeveel bezoekers op jouw website landen, hoeveel er naar het offerteformulier gaan en hoeveel er uiteindelijk een offertevraag via jouw website indienen.

Als je dat allemaal goed bekeken hebt, dan weet je hoeveel kliks je naar jouw website gemiddeld nodig hebt om een nieuwe klant te scoren. En van daaruit kan je bepalen wat de kost van een advertentie per klik mag zijn.

Realiseer je je doel niet meteen? Sleutel dan aan je conversie-optimalisatie en zet je marketing funnel op punt. Blijft de prestatie ondermaats? Stop dan snel je campagne en probeer andere kanalen aan te boren!

 

Van Marketing funnel tot MBTI

We halen het beeld van de trechter weer even boven om het belang van de marketing of sales funnel te duiden.

Bovenaan de trechter is het aantal mensen, de instroom, uiteraard het grootst. Bij elke daaropvolgende stap vallen er steeds meer bezoekers af. Zo kan je veel bezoekers aantrekken, maar zullen er heel wat minder mensen zijn die het voorgestelde product bekijken en nog veel minder die het toevoegen aan hun winkelkar. Tot slot zal slechts een gedeelte van deze laatste groep het product ook effectief aankopen …

Wil je een nieuw publiek aanspreken, of je merkbekendheid verhogen, dan zal je de bovenkant van de trechter (de funnel) breder moeten maken. Je zal dus acties moeten ondernemen om meer mensen nar jouw website te leiden. Dat kan verschillende vormen aannemen. Begin alvast met een Search Engine Analyse (SEO-audit). Van daaruit kan je je website optimaliseren (on page optimalisatie of off page optimalisatie. Aspecten van Content Marketing zullen zeker ook bijdragen. En desgewenst kan je ook online advertenties plaatsen.

Voor de ‘diepere’ delen van de trechter gelden de regels zoals hierboven al geschetst: meten, optimaliseren, meten, optimaliseren, …

Maar toch nog een belangrijke tip: hou bij elke actie die je onderneemt ook goed rekening met jouw doelgroep en de psychologie van jouw bezoekers! De Myers Briggs Type Indicator (MBTI) is daarbij een zeer nuttig hulpmiddel.

Wil jij je bezoekers ook beter door je website leiden? We helpen je graag!